terug naar lijst

MACBETH 12+ (scholen 14+) is een coproductie met Theater Op De Markt - Provincie Limburg

KLIK HIER VOOR DE SUPER VIDEO OP LOKATIE IN UTRECHT

In dienst van Koning Duncan en diens zoon Malcolm zijn Macbeth en zijn vriend Banquo de vijandelijke legers aan het bevechten.
Op een nacht ontmoeten ze een heksachtig wezen dat vreemde voorspellingen uitspreekt. Macbeth zal eerstdaags heer van Cawdor worden en later zelfs koning. Banquo, zo voorspelt zij, zal zelf nooit tot koning gekroond worden maar zijn kind wel. Macbeth en Banquo vinden het een vreemd spektakel maar zijn onder de indruk. Kan de voorspelling uitkomen ?
Even later brengt een boodschapper het koninklijke bericht dat Macbeth tot ‘Heer van Cawdor’ wordt benoemd. De eerste voorspelling is uitgekomen en Macbeth begint te dromen over de tweede belofte. Daarvoor hoeft hij slechts één ‘steen’ uit de weg te ruimen...

Hij vertelt het hele verhaal aan zijn echtgenote Lady Macbeth.  Zij is een vrouw die koningin wil worden, ook al moet zij hiervoor over lijken gaan.
Het lot is hen goed gezind want de koning brengt hen een thuisbezoek. Samen smeden ze het plan om de koning om te brengen.

Macbeth gaat over het universele gevoel van machtshonger. En ook over de middelen die wij hiervoor durven hanteren of de grenzen die wij hiervoor, stap voor stap, aftasten. Samen doen we vaak wat we alleen nooit zouden durven.
De voorspelling van de heks geeft Macbeth het gevoel dat hij zijn lot in eigen handen heeft. Maar terwijl hij moordend naar de top klimt verspeelt hij zijn recht op vrede en geluk.

"Een arme speler die op het toneel een uurtje puft en kwaakt en dan hoort ge hem niet meer." (William Shakespeare)

Tekst en regie: Jan Maillard
Spel, poppenspel: Inge Paulussen , Steve Geerts, Gert Jochems, Tania Kloek, Filip Peeters, Patrick Vervueren.
Live muziek: van en met Simon Lenski / DAUU
Techniek: Filip Timmerman en Jonas De Wulf
Medewerkers: Ina Peeters, Bruno Smeyers, Marc Maillard, Evelien Alles, Lies Van Loock, Jo Swinnen, Jolinda Hendrickx.