A+A+A+A=FF

Hieronder een beetje uitleg over wie wat doet in onze organisatie.
FroeFroe geeft elk jaar tussen de 270 en de 500 voorstellingen maar ook meer dan 100 workshops of schoolprojecten voor een 80.000 tot 100.000 mensen. We spelen op festivals , maken ook onze eigen festivals en helpen jong of nieuw poppen talent. We assisteren collega kunstenaars of voeren opdrachten voor hen uit in het atelier. Soms spelen wij op één dag tot 11 voorstellingen op zes verschillende locaties. Elke dag, en dat mag je letterlijk nemen, is er activiteit in ons huis.
Dat kan alleen dankzij steengoeie medewerkers.
Bij FROEFROE werken een aantal vaste mensen en heel veel artiesten en technici die per voorstellng of project hun kunde en kunsten ter beschikking stellen.

Artistieke leiding en begeleiding: Marc Maillard met Evelien Alles en Jan Maillard. (maar nu ook Dries De win, Annelore Stubbe, Filip Peeters, Tina Heylen, Gert Dupont...)
Marc en Jan maken, regisseren, schrijven, bedenken voorstellingen en zoeken daarvoor de beste mensen bij elkaar. Ze helpen mekaar ook tijdens het creatieproces door  dramaturg te zijn, productioneel te assisteren of in het atelier te helpen. Marc doet dit werk voltijds voor FroeFroe terwijl Jan het combineert met televisie opdrachten en eigen creaties. Onder onze medewerkers zijn er ontussen een aantal die ook eigen projectvoorstellen realiseren. De toekomst is verzekerd.
Evelien Alles helpt ons voor administratief maar ook met haar vakkundige kijk op het theaterlandschap en dossierkennis om FroeFroe beter te profileren. Zij is ook verantwoordelijk voor de realistie van een aantal nevenprojecten die FroeFroe de laatste jaren ontwikkelde zoals de clusterwerking met frieda, WithWith, Tina Heylen, workshops, masterclasses en de educatieve projectwerking die nog jaarlijks groeit en bloeit. Evelien  programmeert en coördineert onze festivals en doet de verkoop van onze reisvoorstellingen.

Atelier leiding en begeleiding: Klaartje Vermeulen, Ina Peeters, Marc, Jan, Patrick Maillard, Janneke Hertoghs, Bruno Smeyers, Gert Dupont, Olmo Claessens, Toon Maillard, Wim Bernaers, Koen Vanhoecke, Astrid Michaelis, Tim Oelbrandt en Heleen Haest; om diegene op te noemen van het voorbije seizoen.
Wij maken al ons materiaal zelf. Niet enkel maken wij poppen en props voor FroeFroe voorstellingen maar ook collega's, beeldende kunstenaars, televisie, film en musea doen beroep op het FroeFroe atelier. Marc verdeelt het werk en Astrid Michaelis neemt de dagelijkse leiding op van de verschillende poppen projecten. Boetseerwerk wordt verdeeld over de gebroeders Maillard naar gelang de stijl die we nodig hebben. Astrid en Janneke werken bijna alle poppen verder af met lichamen, handen en kostuumwerk. Janneke Hertoghs helpt ons ook bij decor en molen en Bruno Smeyers is de vaste decorman/lasser van het huis. Astrid heeft vorig jaar kostuums ontworpen en gemaakt voor Odyssee en Diva. Tim Oelbrandt, Klaartje Vermeulen, Koen Vanhoecke, Jo Heijens, Dennis Vanderplanken en Wim Bernaers zijn de laatste jaren onze technische wonderkinderen. Deze mensen en de andere die bovenaan vernoemd werden hebben ons geholpen bij alle facetten van het maakwerk dat een FroeFroe voorstelling visueel tot een topper in zijn genre maakt. Wij begeleiden samen ook de verschillende stagiaires die FroeFroe in het atelier over de vloer krijgt.

Administratie: Evelien Alles, Klaartje Vermeulen en Heleen Haest
Iedereen die werkt moet betaald worden en dat kan dankzij de subsidie die FroeFroe van de Vlaamse Gemeenschap en soms van Stad Antwerpen krijgt. Hierdoor kunnen wij iedereen een loon geven (volgens de CAO kunsten, vergelijkbaar met het lager onderwijs). Om dat allemaal in goede banen te leiden en daarop ook de nodige controle van de Vlaamse Gemeenschap toe te laten, is er een boel administratief werk.
Evelien coördineert dat in samenwerking met Heleen en Marc. Heleen doet boekhouding, communicatie en helpt reservaties bij te houden. Evelien doet de verkoop van de voorstellingen en maakt contracten. Verder heeft zij financieel overzicht en doet alle loonadministratie in samenwerking met SD, ons sociaal secretariaat. Marc houdt ook de website en nieuwsbrieven bij. Dankzij ons eigen computerprogramma dat planning, contracten en communicatie combineert, is dat een haalbaar project. Ook hier komen regelmatig stagiaires helpen die dan begeleid worden door deze administratieve duizendpoten.

Artistieke medewerkers: Er zijn dus letterlijk tientallen professionele acteurs, muzikanten, kunstenaars, pedagogische medewerkers en techniekers nodig om de honderden FroeFroe activiteiten te realiseren. Dat gaat van opbouwen en sleuren tot klassieke zang op het podium. Technisch werkt FroeFroe met klank, licht en video en alles willen we zo schoon en professioneel mogelijk. Een opsomming van deze mensen is onbegonnen werk. Vorig jaar hadden we meer dan 1.000 contracten. Bij elke voorstelling op deze website, staan de credits, namen van de cast en de diverse helpers, vernoemd. U kan ze dus kennen.

FroeFroe geeft meer dan 150% van zijn subsidies aan zijn artistieke medewerkers en zo hoort het ook. Zij zijn het die u die spannende, speelse en fantastische momenten geven die u nooit meer zal vergeten.
Respect !