terug naar lijst

Een schone theatermonoloog met poppen over circus, vaders en zonen.
Van Jan Maillard, Jonas Van Geel, Tania Kloek, Filip Peeters en Mathilde Boussauw.

COPRODUCTIE THEATER FROE FROE en THEATER OP DE MARKT

Waarover gaat het:
Een jongeman keert terug naar zijn geboorteplaats; het circus van zijn nu bejaarde ouders. Moeder is ziek, vader versleten.
De jongen vindt de ruïne van zijn oude wereld terug. De dieren herkennen hem. Die heeft hij gemist. Maar de redenen waarom hij als jongen de wereld van zijn ouders ontvluchtte is hij niet vergeten. Vader is een trotse maar verbitterde man. Als telg van een roemrijk geslacht heeft hij de zwartste periode van het circus beleefd en de revival van zijn metier niet gehaald.
Moeder sterft kort na aankomst van de zoon. Zij heeft gewacht.  Vader en zoon blijven alleen achter in het vervallen decor. Hun thuis.

Als ge geen geluk vindt in ‘t leven dan hoopt ge geluk te vinden in de dood.
Dan moet ge wel snel zijn, ondanks uw leeftijd. Als ge het geluk dan misgrijpt zijt ge eraan voor de moeite.
Gij zijt een emotionele parasiet. Altijd iemand nodig om u op vast te zuigen. Ons moeder is een leeg vel. Zelfs haar laatste adem hebt ge opgezogen.
Spreek niet zo over uw moeder, ze is nog niet goed dood of ge zijt haar al aan ‘t afvallen.
Is dat waarvoor ge gekomen zijt, om ons te vertellen hoe we moesten leven. Ge zijt te laat.
Ge weet niets van ons. 
Denkt ge dat alles niet al gezien had voor ik wegging. Gezien en gevoeld. Wie denkt ge dat ons moeder troostte als ‘s nacht stillekes weende. Mijn pyamahemdje was soms zo nat van de tranen dat ik als een oud menske lag te rillen in mijn bed.
Gij sliep altijd goed. Dat vond ik altijd heel bijzonder, hoe mensen als gij slapen. Diep en rustig als baby’s. Omdat baby’s weten dat er altijd iemand is die hun stront opkuist.
Vader ik was een kind.
Ja, gij waart mijn kind. En gij spuugde toen al op onze metier.
Vader ik had in ‘t school moeten zitten.
Ik had u alles geleerd, alles wat ge moest weten. Mijn vader heeft mij alles geleerd wat ik moest weten.
Heeft hij u geleerd dat mensen hun eigen leven mogen kiezen?
Als ge geboren wordt in deze familie is de beste keuze al gemaakt. de familie kiest voor u.
Als ge dat niet kunt waarderen en vindt dat ge te goed zijt voor dit leven dan is er geen beter leven.
Vader hoort uzelf bezig, moet ik nu echt naar die zever luisteren. Er kwam al jaren bijna geen kat meer naar uw Circus.
Mijn Circus.


Misschien zie ik Gino terug. Daar.
En ons moeder.
Ja. Zal ze kwaad zijn?
Ze heeft u al vergeven.
Denkt ge? ‘t Was moeilijk, ons leven.
Ja, ‘t was moeilijk. Doe haar veel groeten.
Waar zijt ge?
Hier.
Ik zal uw brieven meenemen.
Dat is goed.